FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením
 

Foto Marek Mucha

Od počátku 90-tých let je pořádán v Kroměříži festival soustřeďující se na současnou hudební výtvarnou scénu řešící problém návratu duchovních obsahů do soudobého umění. Festival každoročně pořádá Umělecká iniciativa pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Arcibiskupství Olomouc, za spoluúčasti dalších významných institucí společenského a kulturního života. Po osmi letech existence je festival uváděn ve světových přehledech nové tvorby, jako např. Musical America, Gaudeamus Amsterdam, British Music; recenze o festivalovém dění přinášejí Music Works Canada, World Wide Web, Czech Music, Create /USA/, naše přední periodika Hudební rozhledy, Opus Music, Ateliér…

Mezinárodní festival FORFEST naplňuje myšlenku evropské spolupráce na poli soudobé kultury jako člen prestižní asociace European Conference of Promoters of New Music se sídlem v Amsterodamu. Forfest má v této souvislosti oprávněné postavení vysoce kvalitní aktivity středoevropského dopady. (Ivo Medek – Hudební rozhledy 9/96). Za dobu svého trvání festival hostil množství vynikajících osobností; spolupracoval a je ve stálém kontaktu s elitními tvůrčími formacemi a institucemi doma i v zahraničí: Ateliér 90, SDH, SNH Praha, Ars Incognito, DAMA DAMA, Goethe Institut, ICCM Salzburg, ASU (USA), SIAC Francie, ECPNM Holandsko…

Atraktivnost podtrhuje i mimořádné prostředí, v němž se jednotlivé akce festivalu konají Arcibiskupským zámkem počínaje a nádhernými prostorami kroměřížských kostelů a zahrad konče. Festival pravidelně spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem na celovečerních záznamech vybraných koncertů; v závěru devadesátých let se stal důležitou událostí s jasně profilovanou dramaturgií tvořící výrazný přínos soudobé kultuře.

Jan Grossmann

Cílem festivalu je programově vyzdvihovat ty tendence našeho a světového umění, které v sobě nesou prvky nového spirituálního náboje a které jsou schopny na vysoké úrovni poskládat znovu roztříštěný obraz postmoderní doby. Hodně se dnes hovoří o jakémsi mezidobí v umění, nejasnosti, záměrné nezřetelnosti. Dějiny umění nás mnohokrát poučily, že právě v takových dobách vznikala díla, která se ukázala jako podstatná a zásadní. Již dnes lze proto mluvit o určitém zlomu v myšlení tvůrčích lidí a konečně celé společnosti. Věříme, že tento pozvolný obrat je ve znamení pozitivních hodnot života, vítězství smyslu nad nesmyslem, přetrvání jasného tvaru v okamžiku nebezpečného zamlžování.

Zdenka Vaculovičová

 

Žízeň po Duchu se stává jedním z nejparadoxnějších rysů této doby, snad tím silnější oč nevědomější. Racionalismu postmoderny se téměř podařilo vytěsnit z umění jakýkoliv transcendentní rozměr a nahradit jej celkem nic neříkající uniformovanou “internacionální” šablonou – navzájem snadno dnes zaměnitelnou jak na Západě tak na Východě. Ztráta “tváře” v umění dneška je jedním z tíživých problémů současné kultury…

Václav Vaculovič

 

Zdá se, že evropské umění současnosti stojí na rozhraní dvou epoch. Má na vybranou: sledovat již vyčerpané obsahy k obrazu deteizované společnosti, či se rozpomenout na své tisícileté duchovní kořeny. Sklonek odcházejícího dvacátého století zastihuje člověka více než kdy předtím totálně rozděleného a nepřipraveného pohlédnout bez iluzí na nejzákladnější otázky své existence. Může k tomu ještě vůbec něco říci umění? Domníváme se, že ano. Umění jako řeč Ducha obsahuje jeden z Klíčů k pochopení složité situace současné doby.

 

Spolupořadatelé festivalu 1990-2000

 

Ministerstvo kultury ČR, Arcibiskupství Olomoucké, Unie výtvarných umělců ČR, Nadace Českého fondu výtvarných umění, Národní galerie v Praze, Muzeum hl. města Prahy , Moravská galerie Brno, Muzeum Kroměřížska, Galerie TYPOS Brno, Památkový ústav v Brně, GOETHE INSTITUT Praha, Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Jihovýchodní Moravy, Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti, Sdružení CORPORA S Praha, Nadace Šternberk International Painting Symposium , OPEN SOCIETY FUND Pratur, Český hudební fond - Dále byli festivalu v průběhu let nápomocni: Společnost pro duchovní hudbu Praha, Společnost pro novou hudbu Praha, Nadace Bohuslava Martinů, Nadace Ochranného svazu autorského, Městský úřad Kroměříž, Okresní úřad Kroměříž, Školský úřad Kroměříž, Sdružení Q, Apex Change Amsterdam, EUROPEAN CONFERENCE OF NEW MUSIC Amsterdam, Múzeum moderného umenia rodiny Warholcovcov, The Fund for U.S. Artists at International Festivals and Exhibitions, The Rockefeller Foundation, The Pew Charitable Trust, The National Endowment for the Arts, The United States Information Agency, Arts International, British Coucil, Česká televize, Český rozhlas, PBC Television

Television and Radio Projects /selection/

CATALA – MORENO / Spain – Venezuela /, Daniel Lentz /USA/ - Wolf Mass, John Anthony Calabrese /Italy/, Notes 95-99, Daniel Lentz /USA/ – Apologetica, William Toutant /USA/, Pavel Zemek 98 /CZ/, Daniel Kessner /USA/ - In the Center, Ilja Hurník - Lukáš Hurník 2002 /CZ/, Ivo Medek /CZ/ - Křížení, Amy Lynn Barber /USA/, Wanda Dobrovská – Resonance /1991/, Stanislav Červinka – Contrast Trio Wien /1991/, Milka Mikulandová – Svobodná Evropa /1994/, Muisca Iuga /1994/, Luboš Fišer – Tři klavírní sonáty, Kikuko Massunoto – Roel, Frank Martin – Sonata da Chiesa /1995/, Marek Trizuljak – Kolokvium /1995/, Experimentální studio Slovenského rozhlasu Bratislava – Elektro-akustická hudba /1995/, Rudolf Růžička – Author concert, František Fiala – Canticum Novum /1995/, Amy Lynn Barber a hosté – USA, Brněnský akademický sbor – sbormistr Jaroslav Kyzlink /1995/, Petr Matuszek – Na prahu světla I, John Anthony Calabrese a Gabriela Calabrese – Italy, Züddeutscher Mottettenchor – Würzburg – sbormistr KMD Christian Kabitz, Sabine a Mattias Brautigan – Dresden /1997/, Hudební moderna plus I – Missa - Benjamin Britten, Jan Hanuš, Tomáš Hanzlík, Petr Samlík /1997/, Hudební moderna plus II – Janna a Christos Polyzoides – Austria, Mladí ostravští skladatelé, Daniel Lentz – USA – Credo Wolf Mass /1997/, Pavel Zemek – Smyčcové trio s kostelními zvonky, Siegfried Fink – Concertino pro vibrafon a smyčce, Mikuláš Piňos – Duo pro housle a violoncello, Vít Zouhar – Il Pendolo o la Contesa dela Anima, Aron Copland – Vocalise, Jaroslav Šťastný - Sonata da Chiesa /1998/, Vít Zouhar – Brána slunce, Rudolf Růžička – Crucifixion, Antonín Tučapský – Pět velikonočních motet, Ladislav Vycpálek – Chvála houslí – Sonáta, Pavel Zemek – Komorní symfonie II ke cti sv. Františka z Assisi, Luboč Fišer – Sonáta No 5 /1999/, Jan Meisl – Podzimní měsíc, Giorgio Ferrari – Capriccio, Petr Pokorný – Osamělý Pištec, Ilja Hurník – Sonatina, Jan Vrkoč - Údolí vidění, Ivana Loudová – Echoes /1999/, Diana Arismendi – Ave Mias, Petr Samlík – Mešní vzorky, Petr Eben – Hommage a Buxtehude, Alois Piňos – Děkuji za každý den, Leif Thybo – Summer is icumen in /1999/, Vlastislav Matoušek – Kaligrafie, David Lovatt – Missa – Kyrie, Arnošt Parsch – Zúžování, Dimitris Themelis – Phantasia 1999/, František Emmert – Sonata, Dmitrij Šostakovič – Sonata pro violoncello a piano, Daniel Kessner – Priére et scherzo basse, Ilja Hurník – Povídky /2000/, Michal Jánošík – Eleison, Kojetínská industriální filharmonie /2000/, Josef Lupták – Projekt BACH, Ivana Loudová – Pražské Impresse, Kiří Teml – Rapsodie /2000/, Rudolf Růžička – Madona, Kurt A. Hueber – Missa per Organo, Antonín Tučapský – Meditace na staročeský choral, Ivan Palík – Meditace na texty J. da Todi, William Toutant /2001/, Ilůja Zeljenka – Monodráma, Zoltán Kodály – Duo, Miloslav Ištván – V rozbřesku přijď, Josef Rut – Duo /2001/, Vít Zouhar – Coronide /2001/, Frank Martin – Credo, Zdeněk Lukáš – Missa, Jiří Teml – Laudetur Jesus Christus, Credo ú 2002/, Johannes Fritsch – Litanie II, Ernspin, Daniel Kessner – Stream, Petr Pokorný – Tichá hudba pro vlahé letní noci /2002/, Lukáš Hurník – Magnificat, Lukáš Hurník – Svatovojtěšská hodinka, Ilja Hurník – Prastaré obrazy /2002/, Ivo Medek – Triax, František Emmert – Lomikámen, Jan Grossmann – Lava me /2002/, Musica Moderna – Jaroslav Šťastný – Fibonacci Fantasias without Tizian, David Mattews – The Flying of Marsyas /2003/,

Výstavní a performační projekty 1990-2004

Contemporary Visions from Southern California - Art Galleries – Los Angeles / USA /, Mobius Group/USA/, Světla, stíny, odlesky – Národní galerie, Znak a svědectví – Muzeum Hl. Města Prahy, Šimek a Baran – Muzeum Kroměřížska, Hudební automaty – Sdružení Q, Setkání – Begegnung – Moravská galerie, Ohně – Sdružení Q,Velký formát - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Jihovýchodní Moravy, Křížení – Sdružení Q, Corpora S - Unie výtvarných umělců ČR, Souvislosti - Nové sdružení pražských umělců, Wols - Goethe Institut Praha, Žalmy – Diecésní Muzeum Brno, Prokip Kolisnyk - Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Walther H.J.Smeitink-Mühlbacher / Holandsko/

Visual Artists

Kim Ábeles / USA /, Walther H.J. Smeitink-Mühlbacher /Holland/, Ruth Anderson / USA /, David Blumnekranz / USA /, Joyce Campbell / USA /, Bea Colman / USA /, Beverly Decker / USA /, Paula di Marco / USA /, Cheryl Dullabaun / USA /, Samantha Fiedls / USA /, Seth Hill / USA /, Leslie Krane / USA /, Laurel Long / USA /, John O’Brien / USA /, Anna Pelkey / USA /, Violet Resneky / USA /, Kyungmii Shin/ USA /, Milan Kohout /USA/, Jed Speare USA/, Mari Novotny Jones /USA/, Tom Plsek /USA/, Ladislav Schovanec /France/, Pavla Aubrechtová/CZ/, Václav Boštik/CZ/, Ladislav Čepelák/CZ/, Roman Havlik/CZ/, Milan Dobeš/CZ/, Dalibor Chatrný/CZ/, Roman Kameš/CZ/, Svatopluk Klimeš/CZ/, Vladimir Kokolia/CZ/, Jiří Komatovský/CZ/, Radoslav Kratina/CZ/, Alena Kučerová/CZ/, Pavel Maur/CZ/, Vladimir Merta/CZ/, Daisy Mrázková/CZ/, Eduard Ovčáček/CZ/, Michal Ranný/CZ/, Jan Steklík/CZ/, Václav Stratil/CZ/, Čestmir Suška/CZ/, Jaroslav Šerých/CZ/, Miloš Ševčík/CZ/, Josef Šíma/CZ/, Adnrena Šimotová/CZ/, Jan Tichý/CZ/, Margita Titlová – Ylovsky/CZ/, Václav Vaculovič/CZ/, Petr Veselý/CZ/, Daniel Balabán /CZ/, Petr Baran /CZ/, Václav Boštík /CZ/, Roman Brichcín /CZ, /Tomáš Čenoušek /CZ/, Viktor Dohnal /CZ/, František Dvořák /CZ/, Pavel Falátek /CZ/, Jan Hladík /CZ/, Rudolf Hocke /CZ/, Pavel Hřebíček /CZ/, Milivoj Husák /CZ/, Ludmila Jandová /CZ/, Jan Jemelka /CZ/, Jana Jemelková /CZ/, Ivan Jilemnický /CZ/, Josef Jíra /CZ/, Ludvík Kolek /CZ/, Ivan Kříž /CZ/, Aleš Lamr /CZ/, Vladimír Matoušek /CZ/, Jiří Nečas /CZ/, Otmar Oliva /CZ/, Miroslav Rada /CZ/, Karel Rechlík /CZ/, Vladimír Svoboda /CZ/, Jaroslav Šerých /CZ/, Jan Šimek /CZ/, Jiří Šindler /CZ/, Pavel Šlégl /CZ/, Jan Šplíchal /CZ/, , Petr Štěpán /CZ/, Luděk Tichý /CZ/, Jarmila Totušková /CZ/, Vladimír Vašíček /CZ/, Daniela Vinopalová /CZ/, Miloš Vlček /CZ/, Josef Zahradník /CZ/, Josef Žáček /CZ/, Willi Wimmer /Austria/, Marcus Wimmer /Austria/, Anna MacLeod /Ireland/, Eimutis Markunas /Lithuan/, Andrew Vass /GB/, Vladimír Popovič /CZ/, Pavel Procházka /CZ/, Romáš Rossí /CZ/, Jan Pospíšil /CZ/, Miroslav Malina /CZ/, Bjorn Aho /Finland/, Jan Pier Cornelius /Belgium/, Zdena Höhmová /CZ/, Jiří Kornatovský /CZ/, Jano Raška /SK/, Pavel Hřebíček /CZ/, Prokip Kolisnyk /Ukraina/, Marek Trizuljak /CZ/, Mirka Trizuljaková /CZ/, Bohumír Deml /CZ/, Cedrik Guhl /Switzerland/, Ignase Šimelis /Lithuani/, Richard Štipl /Canada/, Pavla Aubrechtová /CZ/, Luděk Filipský /CZ/, Andrea Fosterová /CZ/, Vladimír Gebauer /CZ/, Milan Chabera /CZ/, Jana Křížová /CZ/, Richard Kočí /CZ/, Jan Kunovský /CZ/, Michal Matzenauer /CZ/, Jiří Mika /CZ/, Rostislav Novák /CZ/, Jitka Štenclová /CZ/, Pavel Trnka /CZ/, Zoja Villalobos-Popovič /CZ/, Jiří Votruba /CZ/, Václav Fiala /CZ/, Pavel Richtr /CZ/, Alfred Otto Wolfgang Shulz – WOLS /Germany/, Marie Filipovová /CZ/, Radim Hanke /CZ/, Libor Jaroš /CZ/, Jan F. Kovář /CZ/, Kamil Mikel /CZ/, Miloš Sláma /CZ/

Catalogue Forfest 2004 /PDF 1,9 MB/

Zpět na obsah

 

 

FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC

International Festival of Contemporary Art with Spiritual Orientation
 

Photo Marek Mucha

Since the beginning of the 1990s there is a festival organized in Kroměříž which focuses on contemporary music and fine art scene which attempts to solve the problem of spiritual content return into contemporary art. The festival is organised every year by the Artistic Initiative under the auspices of the Czech Ministry of culture, the Olomouc Archbishopric and with participation of other significant institutions of the Czech social and cultural life. After 10 years of its existence the festival is mentioned in some world summaries of new creative art as e. g. Musical America, Gaudeamus Amsterdam, Calendar of ECPNM, British Music, WWW, Czech Music, Create (USA), in the Czech foremost periodicals Hudební rozhledy, Opus Musicum, Ateliér…

The international festival FORFEST meets the idea of European cooperation in the field of the contemporary culture as a member of an association of reputation European Conference of Promoters of New Music Amsterdam based. In this connection FORFEST has a rightful standing of a high-quality activity with a Mid-European impact (Ivo Medek – Hudební rozhledy 9/96). During its existence the festival was visited bz a number of outstanding personalities; it cooperated and is in a permanent contact with outstanding creative formations and institutions both at home and abroad: ECPNM - Netherlands, ICCM Salyburg – Austria, SIAC – France, ASU – USA, Goethe Institut Prague, New Association Prague, Atelier 90, Association Q, the Society for Spiritual Music Prague, the Czech Music Foundation, Open Society Fund Prague, the Society for New Music Prague…

Even the extraordinary milieu /environment/, where the activities are held, contributes to attractiveness of the festival; be it the chateau or magnificent space of Kroměříž churches and gardens. The Czech TV and Radio constantly cooperate with the festival – they broadcast some selected whole concerts. At the end of 1990s it became an important event with clearly profiled dramaturgy which expressively contributes to the contemporary culture.

Jan Grossmann

The goal of festival is to mark out in the programs those tendencies of our and world-wide art, which in themselves bear the elements of the new spiritual charge and which are capable of recomposing on a high level the split picture of the postmodern time. Today it is nearly in everybody’s mouth to speak about a certain interval in art, about vagueness, and purposeful indistinctness. The history of art, which proved to be substantial. Already today we can speak about a definite break in thinking of creative men and of the whole society. We believe that this slow upheaval bears the sings of positive values of life, victory of sense over nonsense, outlast of clear outline in the moment of dangerous dimness.

Zdenka Vaculovičová

 

Thirst for Spirit becomes one of the most paradox features of our time, maybe the more stronger the less conscious it is. Rationalism of postmodernism nearly succeeded in displaying of any transcendental dimension from the art an replace it with altogether senseless unified ”international” pattern – mutually easily interchangeable both in the West and in the East. The loss of the ”face” which appears in the today’s art is one of burdensome problems of the contemporary culture…

Václav Vaculovič

European contemporary art seems to be at a turning point of two epochs. It can either follow the already exhausted contents according to the image of detheised society or recall its millennial spiritual roots. The end of our century finds mankind completely split and more than any time before unprepared to realize without illusion the most essential problems of his existence. Can these problems be dealt with through art? Upon our opinion it can. Art is the language of God and as such it possesses the keys to understand the present complex situation.

 

Co-organizers of festivals 1990-2000

 

Ministry of Culture CZ, Olomouc Archbishopric, Fine Artist’s Union CZ,Czech Fund of Fine Arts, National Gallery in Prague,Museum of the Capital of Prague, Moravian Galery Brno, Diocesis Museum Brno,Museum of the Kroměříž Region, Typos Gallery Brno, Historical Monuments Institut,GOETHE INSTITUTE PRAGUE,Museum of Modern Art of Warhol family, Association of Fine Artists and Theorists of South East Moravia, School of Applied Arts Uherské Hradiště, Association CORPORA S Pratur, Šternberk Fund International Painting Symposium, OPEN SOCIETY FUND Prague, Czech Music Fund - Festival Partners: Association for Spiritual Music Prague, Association for New Music, Prague Fund,Bohuslav Martinů Fund, Protective Association of Authors,Town Office KroměřížEducational Office Kroměříž, District Office Kroměříž,Association Q, Apex Change Amsterdam, The Fund for U.S.Artists at International Festivals and Exhibitions, The Rockefeller Foundation, The Pew Charitable Trust,, The National Endowment for the Arts, The United States Information Agency,Arts International ,British Council, Czech Television, Czech Radio, PBC TELEVISION

Television and Radio Projects /selection/

CATALA – MORENO / Spain – Venezuela /, Daniel Lentz /USA/ - Wolf Mass, John Anthony Calabrese /Italy/, Notes 95-99, Daniel Lentz /USA/ – Apologetica, William Toutant /USA/, Pavel Zemek 98 /CZ/, Daniel Kessner /USA/ - In the Center, Ilja Hurník - Lukáš Hurník 2002 /CZ/, Ivo Medek /CZ/ - Křížení, Amy Lynn Barber /USA/, Wanda Dobrovská – Resonance /1991/, Stanislav Červinka – Contrast Trio Wien /1991/, Milka Mikulandová – Svobodná Evropa /1994/, Muisca Iuga /1994/, Luboš Fišer – Tři klavírní sonáty, Kikuko Massunoto – Roel, Frank Martin – Sonata da Chiesa /1995/, Marek Trizuljak – Kolokvium /1995/, Experimentální studio Slovenského rozhlasu Bratislava – Elektro-akustická hudba /1995/, Rudolf Růžička – Author concert, František Fiala – Canticum Novum /1995/, Amy Lynn Barber a hosté – USA, Brněnský akademický sbor – sbormistr Jaroslav Kyzlink /1995/, Petr Matuszek – Na prahu světla I, John Anthony Calabrese a Gabriela Calabrese – Italy, Züddeutscher Mottettenchor – Würzburg – sbormistr KMD Christian Kabitz, Sabine a Mattias Brautigan – Dresden /1997/, Hudební moderna plus I – Missa - Benjamin Britten, Jan Hanuš, Tomáš Hanzlík, Petr Samlík /1997/, Hudební moderna plus II – Janna a Christos Polyzoides – Austria, Mladí ostravští skladatelé, Daniel Lentz – USA – Credo Wolf Mass /1997/, Pavel Zemek – Smyčcové trio s kostelními zvonky, Siegfried Fink – Concertino pro vibrafon a smyčce, Mikuláš Piňos – Duo pro housle a violoncello, Vít Zouhar – Il Pendolo o la Contesa dela Anima, Aron Copland – Vocalise, Jaroslav Šťastný - Sonata da Chiesa /1998/, Vít Zouhar – Brána slunce, Rudolf Růžička – Crucifixion, Antonín Tučapský – Pět velikonočních motet, Ladislav Vycpálek – Chvála houslí – Sonáta, Pavel Zemek – Komorní symfonie II ke cti sv. Františka z Assisi, Luboč Fišer – Sonáta No 5 /1999/, Jan Meisl – Podzimní měsíc, Giorgio Ferrari – Capriccio, Petr Pokorný – Osamělý Pištec, Ilja Hurník – Sonatina, Jan Vrkoč - Údolí vidění, Ivana Loudová – Echoes /1999/, Diana Arismendi – Ave Mias, Petr Samlík – Mešní vzorky, Petr Eben – Hommage a Buxtehude, Alois Piňos – Děkuji za každý den, Leif Thybo – Summer is icumen in /1999/, Vlastislav Matoušek – Kaligrafie, David Lovatt – Missa – Kyrie, Arnošt Parsch – Zúžování, Dimitris Themelis – Phantasia 1999/, František Emmert – Sonata, Dmitrij Šostakovič – Sonata pro violoncello a piano, Daniel Kessner – Priére et scherzo basse, Ilja Hurník – Povídky /2000/, Michal Jánošík – Eleison, Kojetínská industriální filharmonie /2000/, Josef Lupták – Projekt BACH, Ivana Loudová – Pražské Impresse, Kiří Teml – Rapsodie /2000/, Rudolf Růžička – Madona, Kurt A. Hueber – Missa per Organo, Antonín Tučapský – Meditace na staročeský choral, Ivan Palík – Meditace na texty J. da Todi, William Toutant /2001/, Ilůja Zeljenka – Monodráma, Zoltán Kodály – Duo, Miloslav Ištván – V rozbřesku přijď, Josef Rut – Duo /2001/, Vít Zouhar – Coronide /2001/, Frank Martin – Credo, Zdeněk Lukáš – Missa, Jiří Teml – Laudetur Jesus Christus, Credo ú 2002/, Johannes Fritsch – Litanie II, Ernspin, Daniel Kessner – Stream, Petr Pokorný – Tichá hudba pro vlahé letní noci /2002/, Lukáš Hurník – Magnificat, Lukáš Hurník – Svatovojtěšská hodinka, Ilja Hurník – Prastaré obrazy /2002/, Ivo Medek – Triax, František Emmert – Lomikámen, Jan Grossmann – Lava me /2002/, Musica Moderna – Jaroslav Šťastný – Fibonacci Fantasias without Tizian, David Mattews – The Flying of Marsyas /2003/,

Výstavní a performační projekty 1990-2004

Contemporary Visions from Southern California - Art Galleries – Los Angeles / USA /, Mobius Group/USA/, Světla, stíny, odlesky – Národní galerie, Znak a svědectví – Muzeum Hl. Města Prahy, Šimek a Baran – Muzeum Kroměřížska, Hudební automaty – Sdružení Q, Setkání – Begegnung – Moravská galerie, Ohně – Sdružení Q,Velký formát - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Jihovýchodní Moravy, Křížení – Sdružení Q, Corpora S - Unie výtvarných umělců ČR, Souvislosti - Nové sdružení pražských umělců, Wols - Goethe Institut Praha, Žalmy – Diecésní Muzeum Brno, Prokip Kolisnyk - Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov, Walther H.J.Smeitink-Mühlbacher / Holandsko/

Visual Artists

Kim Ábeles / USA /, Walther H.J. Smeitink-Mühlbacher /Holland/, Ruth Anderson / USA /, David Blumnekranz / USA /, Joyce Campbell / USA /, Bea Colman / USA /, Beverly Decker / USA /, Paula di Marco / USA /, Cheryl Dullabaun / USA /, Samantha Fiedls / USA /, Seth Hill / USA /, Leslie Krane / USA /, Laurel Long / USA /, John O’Brien / USA /, Anna Pelkey / USA /, Violet Resneky / USA /, Kyungmii Shin/ USA /, Milan Kohout /USA/, Jed Speare USA/, Mari Novotny Jones /USA/, Tom Plsek /USA/, Ladislav Schovanec /France/, Pavla Aubrechtová/CZ/, Václav Boštik/CZ/, Ladislav Čepelák/CZ/, Roman Havlik/CZ/, Milan Dobeš/CZ/, Dalibor Chatrný/CZ/, Roman Kameš/CZ/, Svatopluk Klimeš/CZ/, Vladimir Kokolia/CZ/, Jiří Komatovský/CZ/, Radoslav Kratina/CZ/, Alena Kučerová/CZ/, Pavel Maur/CZ/, Vladimir Merta/CZ/, Daisy Mrázková/CZ/, Eduard Ovčáček/CZ/, Michal Ranný/CZ/, Jan Steklík/CZ/, Václav Stratil/CZ/, Čestmir Suška/CZ/, Jaroslav Šerých/CZ/, Miloš Ševčík/CZ/, Josef Šíma/CZ/, Adnrena Šimotová/CZ/, Jan Tichý/CZ/, Margita Titlová – Ylovsky/CZ/, Václav Vaculovič/CZ/, Petr Veselý/CZ/, Daniel Balabán /CZ/, Petr Baran /CZ/, Václav Boštík /CZ/, Roman Brichcín /CZ, /Tomáš Čenoušek /CZ/, Viktor Dohnal /CZ/, František Dvořák /CZ/, Pavel Falátek /CZ/, Jan Hladík /CZ/, Rudolf Hocke /CZ/, Pavel Hřebíček /CZ/, Milivoj Husák /CZ/, Ludmila Jandová /CZ/, Jan Jemelka /CZ/, Jana Jemelková /CZ/, Ivan Jilemnický /CZ/, Josef Jíra /CZ/, Ludvík Kolek /CZ/, Ivan Kříž /CZ/, Aleš Lamr /CZ/, Vladimír Matoušek /CZ/, Jiří Nečas /CZ/, Otmar Oliva /CZ/, Miroslav Rada /CZ/, Karel Rechlík /CZ/, Vladimír Svoboda /CZ/, Jaroslav Šerých /CZ/, Jan Šimek /CZ/, Jiří Šindler /CZ/, Pavel Šlégl /CZ/, Jan Šplíchal /CZ/, , Petr Štěpán /CZ/, Luděk Tichý /CZ/, Jarmila Totušková /CZ/, Vladimír Vašíček /CZ/, Daniela Vinopalová /CZ/, Miloš Vlček /CZ/, Josef Zahradník /CZ/, Josef Žáček /CZ/, Willi Wimmer /Austria/, Marcus Wimmer /Austria/, Anna MacLeod /Ireland/, Eimutis Markunas /Lithuan/, Andrew Vass /GB/, Vladimír Popovič /CZ/, Pavel Procházka /CZ/, Romáš Rossí /CZ/, Jan Pospíšil /CZ/, Miroslav Malina /CZ/, Bjorn Aho /Finland/, Jan Pier Cornelius /Belgium/, Zdena Höhmová /CZ/, Jiří Kornatovský /CZ/, Jano Raška /SK/, Pavel Hřebíček /CZ/, Prokip Kolisnyk /Ukraina/, Marek Trizuljak /CZ/, Mirka Trizuljaková /CZ/, Bohumír Deml /CZ/, Cedrik Guhl /Switzerland/, Ignase Šimelis /Lithuani/, Richard Štipl /Canada/, Pavla Aubrechtová /CZ/, Luděk Filipský /CZ/, Andrea Fosterová /CZ/, Vladimír Gebauer /CZ/, Milan Chabera /CZ/, Jana Křížová /CZ/, Richard Kočí /CZ/, Jan Kunovský /CZ/, Michal Matzenauer /CZ/, Jiří Mika /CZ/, Rostislav Novák /CZ/, Jitka Štenclová /CZ/, Pavel Trnka /CZ/, Zoja Villalobos-Popovič /CZ/, Jiří Votruba /CZ/, Václav Fiala /CZ/, Pavel Richtr /CZ/, Alfred Otto Wolfgang Shulz – WOLS /Germany/, Marie Filipovová /CZ/, Radim Hanke /CZ/, Libor Jaroš /CZ/, Jan F. Kovář /CZ/, Kamil Mikel /CZ/, Miloš Sláma /CZ/

Translation: Karel Janeček

Catalogue Forfest 2004 /PDF 1,9 MB/

Back to index