Lentz – rodem potomek severoamerických Indiánů, vytvořil svou celovečerní kompozicí osobité netradiční Requiem za oběti španělských dobyvatelů, jimiž bylo tak nešťastně doprovázeno „objevování“ Ameriky evropským světem přelomu 15.-16.stol. Při řízení orchestru, sólistů a sboru, v hlubokém soustředění na hudbu jsem přemýšlela o tom, že premiéra není jen událostí hudebního života, ale skutečnou historickou událostí v plném smyslu toho pojmu. Ve významu slavkovské “Mohyly míru“ nebo památníků židovského holocaustu.