Po Lentově Apologetice přišly další neopakovatelné okamžiky prvních realizací od komorních až po velké orchestrální vokálně-instrumentální nebo multimediální kompozic. Kroměříž jakoby se probudila ze sna. Semena zasetá v baroku sběratelskou a hudebně organizační činností uměnímilovných biskupů, opět vzklíčila.