Jednou z takových variant byla koncertní cesta po Francii. Nádherná, byť vysilující. Bohatá na vrcholy šťastných chvil po úspěšných koncertech a přece nejsilněji z ní na mne zapůsobilo pozdní odpoledne, kdy mne v chrámu Andělů božích v Bordeaux poslouchal dlouhou dobu před večerním koncertem jeden chudý černoch a jeho velký pes.