P2469.jpg

Odcházíš / You are leaving

olej, plátno / oil, canvas 250 x 280 cm

 

 

 

Bílá je barva definitivního směřování našeho života - rád pozoruji hořící dřevo v ohni, které nejdříve zčerná v uhlíky, aby následně získalo bílou barvu popele, která je již nezničitelná…

 

 

White is the color of the final direction of our lives - I love watching the wood burning in the fire, which soon turns to black coals and subsequently acquires a white color of ash, which is already indestructible ...

 

 

Smrt rodičů mnou otřásla do té míry, že nemám už vůbec pochopení pro dobové hrátky této usoutěžené doby – únavným panoptikem dneška je třeba si proklestit cestu a navzdory všemu přece jen pronést svoji vizi umění jako vzkazu těm budoucím - umění jako dialog s Univerzem, které nás všechny nekonečně přesahuje. Jedině zde byl vždy pravý smysl umění, pomíjivé pozlátka odnese čas…   

 

 

The death of my parents shocked me to the point that I do not at all understanding for contemporary games of this competing time -  by this tedious Panopticon is necessary to go through and despite of everything deliver own vision of art as a message to those in the future - art is a dialogue with the Universe, which infinitely transcends all. Only there was always the true meaning of art - ephemeral glitter has no value...