Zjeven2007.jpg

 

 

Tlumené tóny barev skrývají v sobě nekonečné množství možností – proč se vzdávat takové bohatosti? U nás nejvíce křičí o konci malby právě ti, co nikdy nemalovali. Redukce malby na pouhé kreslení vypadá snad v určité době „vyspěleji“ – ovšem je to slepá ulička, ze které není potom úniku. Výsledky se sobě v jednotlivých národních školách nápadně podobají…

 

 

 

Muted color tones conceal in itself endless possibilities - why give up such richness? In our country are most screaming about the end of painting people who never painted. Reduction of painting at the mere drawing looks perhaps more "mature" - but it's a dead end, from which then it is not possible to escape. Results are themselves in the national schools strikingly similar ...