Situace na dvorku - Odch1791.jpg

Zahradní ateliér - Situace na dvorku / Garden studio - Situation in the backyard

 

 

Barevnost se během dne mění každým okamžikem – je bláhové věřit, že malířství lze zachytit něčím konstantním. Všimněte si prosím, že i v dnešní době digitální „dokonalosti“ se katalogy předních světových galerií nápadně liší v barevnosti reprodukcí jedněch a týchž obrazů. Na zdlouhavé cestě od orginálu k jeho tištěné reprodukci stojí řada rušivých a nejistých faktorů – dokonce i ty vážený návštěvníku těchto stránek jsi konec-konců závislý na aktuálním nastavení svého monitoru, který předlouhý řetězec předávání „signálu“ může radikálně změnit v poslední chvíli. Veškerá dosavadní „měřidla“ zůstávají tedy relativní a tajemství malby nám bude provždy unikat. A není to tak nakonec dobře?

 

 

The colors are changing throughout the day at any moment - and it is certainly foolish to believe that painting can be capture by something constant. Please, note that even in today's era of digital "perfection" are catalogs of the world's leading galleries, strikingly different in colors of reproductions of some same paintings. On the lengthy journey from the original to its printed reproduction are waiting a number of disturbing and uncertain factors - even you, the esteemed visitor of this website, you are after all dependent on the current settings of your monitor, which can a chain of transmission of "signals" radically change at the last minute. All existing "instruments" thus remain a relative - and the mystery of painting will forever escaping to our eyes. And is not that a good thing?