Zvuky prostoru detail21188.jpg

Zvuky prostoru / The sounds of Space

olej, plátno / oil, canvas 140 x 200 cm

 

 

 

Jedna z variací na toto téma mně dává pořádně zabrat – není snadné zachytit vnitřní představu a nedopustit se podobné vulgarizace jakou dnes předvádí zdegenerovaný surrealismus v internacionálním měřítku. Globální diktát napodobivosti / a tím i prodejnosti / vyvíjí tlak, který není nepodobný 50. letům ve Východním bloku – nemáte ten dojem? A přitom není většího omylu než se domnívat, že je vše jasné…

 

 

 

One of the variations on this theme gives me really hard time - it is not easy to catch the inner vision and prevent from a similar vulgarization, which today demonstrates degenerate Surrealism in the international scale. Global dictation of imitation / and thus the marketability / develops pressure, which is not dissimilar to the 50-ties in the Eastern Bloc - don´t you think? And yet - there is no greater mistake than to suppose that everything is clear ...