2114.jpg

Černí ptáci / Black birds - olej, plátno / oil, canvas 250 x 420 cm, 2010 - 2015

 

____________________________________________________________________

 

 

Jednou jsem na březích Moravy zažil přistání enormně velkého hejna havranů. Sedali na  všechno – na stromy, na sníh, do oranice pole, na trávu. V zimním stmívajícím se odpoledni vypadal jejich neobvykle tichý přílet doslova přízračně. Od dob Vincentových Havranů je to symbol tajemné moci šílenství – zdánlivě šílený tvůrčí čin je patrně jedinou rozumnou reakcí na šílenou dobu, která nevidí nebo nechce vidět...

 

V neurčitých obrysech vidím příležitost pro vyjádření okamžitého stavu mysli – zda se mně, že jen tak je možné intenzivněji se dotýkat tepu malby.

 

Black birds

Once I saw on the banks of the Morava landing of enormous flock of ravens. They were sitting down on everything - trees, snow, grass and mud of the field. In the winter of darkening of this afternoon they seemed unusually quiet - literally as a ghostly arrival. Since the time of Vincent Ravens it is a symbol of the magical power of madness - a seemingly insane act of reaction is probably the only reasonable response to this dark and crazy time…


I see an opportunity to express by the vague outline the momentary state of mind – it seems to me that it is possible to touch more strongly the heartbeat of painting.