Smrtadvka-Mussorgskij-1977-akvarel2051.jpg

Smrt a dívka - Mussorgskij 1975 - kombinovaná technika na papíře

 

Hudba a vnitřní svět Modesta Petroviče Mussorgského mne zasáhla jako blesk z čistého nebe – netušil jsem v té době ještě, že jeho orchestrální Kartinky / Obrázky z výstavy / jsou světově známým dílem. Texty z cyklu Písně a tance smrti spolu s nezaměnitelným Šaljapinovým basem mne přivedly k myšlenkám přesahující náš pozemský život. Dnes vidím, že vyjádření ve světlých odstínech průsvitných lazur byla pro mne asi přece jen nejbližší poloha námětu. Podání na této kresbě je samozřejmě chlapecké, se všemi atributy, které tehdy rozněcovaly moji fantazii –  malování bílou považuji  za jednu z nejspirituálnějších věcí na malbě…

 

Death and the Maiden

Music and the inner world of Modest Petrovich Mussorgsky hit me like a bolt from the blue –

I did not know at that time that his orchestral Kartinky / Pictures at an Exhibition / are world-known work. Texts from the cycle Songs and Dances of Death with the unforgetable bass by Šaljapin led me to the ideas beyond our earthly life. Today I see that painting in light shades of translucent glazes meant for probably closest way of expression. Styl of this drawing is - of course – boy way, with all the attributes, which stired my imagination. The white paint I am considering as a most spiritual matter of art...