Dopolednsvtlo-detail1989.jpg

Dopolední světlo / Morning Light - 1975

 

Jako kluk jsem maloval často v krajině přímo olejem tzv. ala prima. Většinu této produkce jsem rozdal přátelům a známým. Najednou jsem chtěl být se svým malováním docela sám v krajině – odpovídají tomu i komorní formáty pláten. Věděl jsem, že pouhý přepis krajiny už mně nestačí – toužil jsem vyjádřit samu podstatu krajiny, všeobjímající symbol. Okouzlení protisvětlem se mně později promítlo i do práce s fotografií – zcela mimoděčně jsem si uvědomil, že hledám stále totéž světlo jako v obraze…

 

Morning Light


As a young boy I often painted in the countryside directly by oil on canvas / ala prima /. Most of this production I later gave away to friends and acquaintances. Suddenly I wanted to be with my painting alone in the landscape – to this purpose corresponds trhe chamber formats of canvases. I knew that merely describtion of the coutry doesnot satisfie me - I wanted to express the very essence of the landscape, embracing symbol. Fascination by light reflected me later into my work with photographs - I realized that I am still looking the same light problems as in the picture ...