Krlovna2124.jpg

Královna - 1977

 

 

Z detailu této drapérie je jasné, že jsem už tehdy uvažoval v podstatě v abstraktních formách. Nejasné, jakoby rozostřené obrysy korespondují i s mým současným dosti nervním způsobem nanášení barevné hmoty. Na rozhraní dne kdy ubývá světla rád pozoruji lomené tóny barev, které nabývají na působnosti. Občas vidím zvláštní reflexy podobné fialovým přechodům – konkrétně u mých obrazů jde o gradování akordů barev k mé milované sráži alizarinové.  Věděl jsem, že jsem se zamiloval do jedné chemicky z nejnestálejších barev – ale není vlastně celé malířství o dosti éterických věcech?

 

 

Queen - 1977It is clear from this detail of curtain, that I thought a years before about abstract forms. Unclear, a little bit blurred contours corresponds with my current method of application rather vigorous colored materials. Genraly to say: it is my special pleasure to watch the decrease of light at the end of day when refracted color tones become shrinking. Sometimes I see a special violet reflexes similar to transitions - particularly in my paintings there is a rising action on the chords of colors to my beloved red alizarin. I knew that I fell in love with one of the most volatile chemical colors - but in fact – isnt a whole painting a fairly unstable thing?