Vtrv1623.jpg

V trávě / In the grass - 1976

 

 

Maloval jsem si tehdy tehdy tyto kombinované techniky a nepřemýšlel o nějakém použití na veřejnosti – na to byla doba příliš neradostná a nemělo vůbec žádný význam s čímkoliv počítat. Utíkal jsem vedle muziky do vysněných rájů, četl Exupéryho a výtvarná scéna / ta viditelná / mně připadala naprosto vzdálená, míjející se s jakoukoliv mou představou o umění…   

 

 

I painted at this time these combined techniques and did not think about any use to the public – these years were not too cheerful, and it had no meaning to account with anything. I had been escaping alongside the music into dream havens, read Exupery - and art scene / this visible / seemed to me very distant, passing me without any idea about art ...

Miniatury