Modrzahradyrotovy-detailIII1958.jpg

Modré zahrady Érotovy - 1977 - Psyché

 

Chtělo se mně snít dál o šelestu křídel ptáků, odrazech hluboké oblohy na vodě, balustrádách vysutých zahrad. Obraz je vlastně složen z takových osobních „fetišů“, do kterých jsou zaklety mé nejtajnější vzpomínky. Maloval jsem v těch letech výhradně vše zpaměti, vše muselo podléhat řádu vnitřního vidění. Chtěl jsem, aby povrch malby byl profiltrován vzduchem – jednotlivé vrstvy  pojidel jsem občas dokonce nastříkával, napouštěl voskem atd. Hlavní záměr byl udržet ten zvláštní podtón, z něhož vyrůstá imaginace většiny těchto prací. Věděl jsem, že maluji silně ne-časově, zcela mimo tehdejší aktuální proudy. Cítil jsem, že jsem vyslovil něco svého – a to stačilo. Byl jsem v těch letech stále jakoby v transu – náměsíčník, který musel působit na okolí stoprocentně jako exot…

 

 


Blue Garden of Érot

I had want to dream continuously about the rustling of the wings of birds, deep sky reflections in water, balustrades of orient gardens. This picture is actually composed from such personal "fetishes“, which revels my deepest memories. I painted in those years everything only from memorizes; everything had to be subject to the order of the internal vision. I wanted to fulfill paintings by air - I sometimes used even spray to fix the layers of colors. The main intention was to keep the strong under sound, which grows the imagination of most of these works. I knew that I paint behind any “up-to-date” flows. I felt that I expressed something for myself - and that was enough. I was in those years as if in a trance - sleepwalker, who looked quite exotic...