enaadtVIII2039.jpg

Žena a dítě / Woman and Child - 1977

 

 

V krajní stylizaci jsem hledal něco jako univerzální odpověď na věčnou otázku lidské existence, okouzlovalo mne tehdy naivní umění se svojí přímočarou výpovědí, v zaobleném tvaru kanapátka snad doznívala vzpomínka na Jana Zrzavého, výhledy oknem zase upomínaly na naše dávné bydliště v ulici Karolíny Světlé v Olomouci. Ještě dnes vídavám ve snech ten starý dům mající nechtěné kouzlo prvorepublikových staveb, malý dvorek s unavenou městskou zelení, ulici lemovanou špalírem bříz…   

 

 

Woman and Child – 1977

 

 

 In this extreme stylization I was looking for something like a universal answer to the eternal question of human existence. These years fascinated me naive art with his outspoken denunciations - in the rounded shape of sofa perhaps are living the memories on Jan Zrzavý, views from windows reminds me our old residence in Carolina Street in Olomouc . Even today I see in dreams this old house, unwanted charm of  pre-war buildings having a small courtyard with a tired urban greenery, the street lined with ranges of birches ...