Senojaru2508.jpg

 

Sen o jaru / The dream about Spring – 1975

 

Název jistě romantický – téma samo odráží mladistvé rozjitření věčným tajemstvím života, jistá topornost až nešikovnost provedení jen podtrhuje ono úsilí o vyjádření za každou cenu. Kdo nepoznal tuto touhu – nepochopí…

 

 

The dream about Spring - 1975

 

This title is definitely romantic - a topic in itself reflects the exacerbation of juvenile by the eternal mystery of life, a certain awkwardness of realisation underscores the efforts to express it at all costs. Who did not know this desire - will do not understand ...