Julie-Prokofjevvbalet-detailIIIjpg2727.jpg

 

 

Rok 1975 znamenal pro mne přelomový rok – odložil jsem školní práce a pokusil se vyjádřit to co mne mnoho let trápilo a lákalo k vyslovení. Nevelký výběr, který zde předkládám, považuji s odstupem let za klíčové vysvětlení mé tvorby – je zde už všechno: symboličnost, lineárnost i práce s pastózním povrchem, důraz na atmosféru, měnivost barevných posunů směřující k pozdější abstraktní mnohoznačnosti atd.

 

 

Year 1975 meant a breakthrough year for me - I put away my school work and tried to express what tortured me for many years and attracted me to express. A small selection that are presenting, I consider from interval of many years as key explanations of my work - everything is already here: symbolism, linearity and pasty work surface, the emphasis on the atmosphere, variableness of color shifts towards later abstract ambiguity etc..