Klenutlesa2019.jpg

 

Struktura lesa / The structure of the forest

 


 

Linie větvoví mne zajímaly už tehdy – napovídají fantazii to potřebné – velké tajemství projít životem neopotřebován spočívá v shromažďování takových menších osobních fetišů, které v dobách útlumu vyživují buňky imaginace. Bez těchto záchytných bodů by to / vůbec / nešlo…  

 

 

 

Struktura lesa / The structure of the forest

 

 

The line of branches interested in me even at this period - tells the imagination all needed - a big secret go through life no worn out is to collect such small personal fetishes that in times of depression nourish cells of imagination. Without these clues it would not work...

 

 

 

 

Tuto drobnou malbu / tempera, kombinovaná technika / jsem našel zasutou mezi ostatními. Překvapila mne podobnost s dnešním usilováním. Prakticky to co mne dnes baví na přírodních motivech jsem hledal už v sedmdesátých letech. Jakoby se člověk rozpomínal na to, kde už jednou byl…

 

 

 

Vaulting of the woods

 

 

This small painting / acrylic, mixed media /  I found tucked away among others. It surprised me by similar aspirations with today. Practically what I enjoy in the natural motives today , I have already searched in the seventies. As if the man remembered to where he once already was ...