ZimndvrvKarolnSvtlII2211.jpg

Zimní dvůr u nás doma v Karolínské - 1975 /  Winter yard at home in Carolingian - 1975

__________________________________________

 

 

Ranné vzpomínky vůbec neblednou, naopak – vyvstávají v okamžiku před vnitřním zrakem s netušenou intenzitou. Z verandy jsme viděli na malý dvorek kde v létě přes zelený závoj bříz bylo vidět až do polí. Maloval jsem si tyto obrázky zpaměti, přesně jsem věděl v kterém místě ráno vstává zimní slunce – kdykoliv tou ulicí jdu v duchu kolem, ovane mne příliv těžko zvladatelných citů. 

 

 

 

Winter yard at home in Carolingian - 1975

 

Early memories not at all fades, on the contrary - arise before the inner eye with unimaginable intensity. From the porch we saw a small courtyard where during the summer could be seen through a green veil birches over the fields. I painted these pictures by heart, I knew exactly at which point the winter sun rises in the morning - whenever I go in the spirit to this street construed me hardly  manageable flow of feelings.