Mot1400.jpg

 

Motýlí let  / Butterfly flight 

 

Vracím se po letech k těmto začátkům jako k takovým malým osobním fetišům – se snahou vydobýt něco z jejich tajemství, nebo snad podívat se sobě do očí, na chvilku zahlédnout jaký jsem byl či jaký jsem teď. Snad je jasné, že zde nejde o narcismus – jsou to obecné otázky lidské existence…

 

 

Butterfly flight

 

I return after years to these beginnings as a small personal fetishes - with an effort to conquer some of their secrets, or maybe look into eyes of myself, for a moment catch a glimpse of what was or what I am now. Perhaps it is clear that this is not about narcissism - they are general questions of human existence ...