Vzpom1899.jpg

Vzpomínka na Itálii / Remembrance of Italy

 

Je to spíše obdivná vzpomínka na památnou výstavu olomouckého malíře pana Šnajdra, kterou nazval „Italské reminiscence“. Z mé tehdejší produkce je však doufám jasné, že jsem byl někde úlně jinde, snad jsme se bezděčně setkali na úzké cestě symbolismu, který měl v Čechách tradičně spíše temnější ladění – díky naší historii dávné i novodobé. Baldická struna českého umění bude asi provždy nepochopitelná pro větší a z toho důvodu šťastnější národy, které nemusely v průběhu staletí tak zoufale bojovat o svoji identitu…

 

 

 

Rather, it is admiration remembrance of memorable exhibition of Olomouc painter Mr. Šnajdr, which titled this exhibition 'Italian reminiscence". I hope that from my production of this time is however clear,  that I was somewhere else - perhaps we met inadvertently on the narrow path of symbolism, which in Bohemia had traditionally rather darker tuning - thanks to our history, ancient and modern. Ballad string of Czech art will be maybe forever incomprehensible for bigger and therefore happier nations that did not fight over the centuries so desperately for their own identity ...