Vladimrvateliru2087.jpg

Zátiší s violoncellem 85

Vladimír v ateliéru

Vnitřek lesa

Zimní okno

 

 

Still Life with violoncello 85
Vladimir in the studio
 Inside of the forest
Winter window

____________________________________

 

 

Zimní okno

Někde tady začíná-pokračuje moje posedlost intimitou interiérů, odlesků záclon, průhledů někam vysoko nad oblohu, kde už člověka nic netrápí atd. Spoléhání na osobní „fetiše“ je samozřejmě marnost, ale co je vlastně v našich životech stálé a neměnné?

 

 

 

Winter window

 Somewhere here starts my continuing obsession with intimacy of interiors, curtains, reflections, views somewhere high above the sky, where are already no suffering for man etc. Relying on personal "fetish" is, of course, vanity - but what is actually in our lives stable and unchanging?