Oknodozahradypedboukou1686.jpg

Pláč - studie 1980-85

Přicházíš v ohni

Oblaka

Okno do zahrady před bouřkou

 

 

Cry - Study 1980-85
You Are coming in the fire
Clouds
The window to the garden before a storm


Dva související obrazy: prvek napjatého očekávání – ve studiích, které teprve postupem času dostaly souhrnný název Pláč, jsem se snažil vyhnout prvoplánovému sdělení – jsou zde další podprahové plány jako nálada krajiny za oknem nebo světelné reflexy na těle či podlaze pokoje-prostoru. Nechtělo se mně vzdát se jen tak tendenčně smyslovosti, která zůstává základem malířství – i dobře známé a zažité věci mohou v jiném seskupení promluvit náhle novou řečí - mohou možná teprve po letech napovědět tvar…

 

 

Two related paitings: the element of anticipation. In the studies that only gradually reached a general name Crying, I tried to avoid to the superficial message - there are other plans as a subliminal mood of the landscape outside the window or light reflexes on the body or floor-room space. I did not want to give up sensuality, which remains the foundation of each painting - well-known and experienced things together can suddenly speak by a new language. It can maybe possible only after so many years to reach the shape...