HadinaoblozeIV1458.jpg

Červené pole 1980-85

Kam odlétají myšlenky

Hadi na obloze

Červnové poledne

 

Red Field 1980-85
Where are departing thoughts
Snakes on the sky
The June noon

 

 

Intenzivní vyzařovaní plochy za poledního vedra, obloha šlehající paprsky, prodlužující se stíny ve vyschlé trávě a to něco, co je mezi nebem a zemí. Mámivá atmosféra lužních lesů zdejší krajiny má v sobě jinotaje, které proudí hlavou, prostupují člověka, vypalují dech…    

 

 

 

 

Intense radiation of area in the midday heat, the sky blazing rays, lengthening the shadows in the dry grass and something that is between heaven and earth. enticing atmosphere of floodplain forests of the local landscape has in itself an allegory, which flows through the head, penetrate man and are burning breath ...