Pedtucha2073.jpg

Na světle - 1980-85

Osten v těle - Ostré nasvícení

Předtucha

Pokání - varianta

 

The Light - 1980-85
Thorn in the body - Sharp lighting
Presentiment
Repentance - variant

Pravděpodobně někde tady v osmdesátých letech začíná práce na větších cyklech dá se říci symbolického charakteru. Je to pochopitelně velmi kulhající zařazení, protože symbolismus v podstatě provází dějiny umění od počátku - stejně jako můžeme bez problémů najít odkazy na převládající tendence 20. století o celá staletí dříve… 

 

 

 

 

Probably somewhere here in the eighties begins my work on larger cycles can say of the symbolic character. It's obviously very vague statement, because of symbolism basically accompanies the history of art from the beginning - just as we can easily find links to the prevailing tendency 20th century in the whole centuries earlier ...