Zvra-tkosedch1790.jpg

MENE TEKEL

Žár někde uvnitř

Prostor / Space

Závrať - těžko se dýchá

 

 

Mene Tekel
Heat somewhere inside me
Space / Space
Dizziness - hard to breathe

MENE TEKEL 

 

 

K velkým tématům se lze dnes přibližovat jen s krajní opatrností – cyničnost druhé poloviny 20. století vše postavila do neskutečného světla a prakticky předem zlikvidovala jakoukoliv návaznost na podstatu staletého směřování. Zkusme si představit, že uř třeba zítra tady nemusíme být – a rázem má vše jinou optiku…

 

 

 

 

Mene Tekel

 

 

 

To the big themes we can today approach only with extreme caution - cynical opinions of the late 20th century built everything into the incredible light and virtually destroyed any prior connection with the essence of century tradition. Let's imagine that already tomorrow we do not need to be here - and suddenly everything has a different light ...