Ndvorekzjara1889.jpg

Krajina u Moravy  1980-85

Náš dvorek zjara

Okno do neznáma

Poledne u řeky

 

 

The landscape of Morava River 1980-1985
Our yard in spring
Window into the unknown
Noon by the river

Čas pro meditaci, usebrání, soustředění je přesně to, co se stává dnes nedostupným luxusem a co bychom si měli chránit, pokud jsme ještě schopni podobných výkonů. Variace na nesčetné zákoutí u řeky, okna interiérů mne neopouští – dokonce s odstupem let mám dojem, že je to svým způsobem jedinečný lék na tuto nemocnou dobu…  

 

 

 

 

Time for meditation, recollection, concentration is exactly what became today unaffordable luxury and what should we protect - if we are capable of similar feats. Variations on countless corners of river, windows, interiors still interests me - even after years I think it's a unique way to cure this sick time ...