Svtelnvbojenadkrajinou1473.jpg

V rákosí - 1980-85

Světelné výboje nad krajinou

Vím, že chceš mou duši

Zimní dvůr v Karolínce

 

 

In the reeds - 1980-85
Light discharge over the landscape
I know - you want my soul
Winter yard in Karolínka