Vtrvtrv2901.jpg

V trávě - 1980-85 / In the grass - 1980-85


 

Věděl jsem, že bitvu s realitou nesmím vzdát – samotné kopírování přírody není cesta. Umělecké světy se rodí teprve z dlouhodobé imaginace. Pomalé stmívání barev v rozlehlé ploše mám v sobě zakodované jako symbol tajemné lidské existence, kterou nemůžeme samozřejmě nikdy rozkrýt zcela…

 

 

I knew that the battle with reality I can not give up - copying nature itself is not the way. Art worlds are born only from long term imagination. Slow fade of colors in a large surface of canvas I have encoded as a symbol of the mystery of  human existence, which of course we can never fully uncover ...