Halucinace1748.jpg

Halucinace / Hallucination - 1987

____________________________________________________________________________________________________________-

 

Doporučuji výstavu Václava Vaculoviče Ponorná řeka,která bude realizována na podzim v roce 2002 v Main Gallery of California State University v Los Angeles. Dílo Václava Vaculoviče považuji za velice zajímavé jak po stránce obsahové tak i formální. Jeho sdělení může mít i pro diváky jiného kontinentu velký význam.   I am recommending the exhibition of Vaclav Vaculovic, which will be held in the Main Gallery of California State University during this Fall. I consider the work of Vaclav for very interesting both concerning side of content and formal. His message can have a great significance for audience of onother continent.
     

Ak. mal. Adriena Šimotová, Praha 2001

 

Ak. mal. Adriena Šimotová, Prague 2001