Jetchvli1671.jpg

Ještě chvíli / Even while - 1985

olej, plátno / oil, canvas 110 x 110 cm

 

 

Před očima mně běží tato klidná, ale na přemýšlení intenzivní léta. Přes všechnu „nečasovost“ v normalizačním vezčasí jsem věděl, že pracuji na něčem trvalejším. Původně figurální kompozice na obrázku zůstala jakoby „viset“ v prostoru času. Nechal jsem to v tomto rozběhu u vědomí, že bych „dokončením“ mohl setřít něco z podstatného sdělení…

 

 

 

Even while

Before my eyes runs this quiet but intense years of thinking. Despite all the " non-modernity" in the totalitarian timelessness I had know that I am working on something more permanent. This figural composition remained "hanging " in space time. I left it at the progress - knowing that "finalization" could wipe something from the compelling content…