StromyuBuchlovic1403.jpg

Stromy u Buchlovic / The trees near Buchlovice

olej, plátno / oil,canvas 110 x 125 cm