Nebeseodrelonahladin-NarybnkuuMoravy50x801768.jpg

Nebe se odráželo na hladině / Heaven was reflected on the water

olej, plátno / oil, canvas 50 x 80 cm