Andulka40x602041.jpg

Andulka

 

Bylo to v okamžiku: uprosil jsem malou Andulku / vnučku /, aby si dala na chvíli na hlavu improvizovaný věnec z popínavých rostlin, které jsme si právě přinesli z rodinné procházky v Podzámecké zahradě. Horní světlo samo vymodelovalo výjev, který se posléze měnil do polohy zvláštního symbolu – nemohl jsem tehdy tušit, že tak osudově naplněnému…  

 

 

Andulka

 

 

It was at the moment: I implored the little Andulka / granddaughter / that she put on an moment on his head a  impromptu wreath of vines, which we have just brought from the family walks in the Chateau Garden. The upper light itself modeled scene, which later changed into the position of a mystery symbol - I did not suspect at this time that it will so fatally fulfilled...