2270.jpg

 

Černý les - olej-tempera na dřevě / Black Forest - oil, tempera, wood - 1975

Černý les / Black Forest - oil, canvas 160 x 140 cm 1985

Černý les / Black Forest - oil, canvas 250 x 420 cm, 2010

 

 

 

 

Až na začátku roku 1975 jsem se začal pomalounku znovu rozkreslovat po delší přestávce - místo olejů jsem se stáhnul do drobných intimních temper. Neměl jsem žádné ambice, neměl jsem dokonce nejmenší chuť své tehdejší věci komukoliv ukazovat – šlo mně jen o to alespoň sám pro sebe si něco definovat. Vzpomínám, že jsem se v to léto toulal po Čechách, stanoval jsem kdekoliv mne něco zaujalo. Pamatuji si, že v Táboře jsem uviděl středověké deskové malby. Znal jsem je léta před tím, ale až v ten okamžik mne najednou oslovila jejich noblesní stylizace, častý kontrast černé a červené, symboličnost zlatavého podkladu a další. Z té doby se jakoby nic vynořil Černý les – byl horký červenec a myslel jsem na milování a krásu - Černý les jsem maloval kombinovanou technikou na dřevě a později definitivní verzi na kartonu fixovaném na dřevě. Jsou zde patrné nepokrytě dekorativní prvky spolu s úporným hledání abstraktního tvaru. Už tehdy jsem přemýšlel, že si vše jednou udělám na plátně ve větším formátu. Ještě jsem nevěděl, že se budu celý život vracet k těmto počátkům, celý život že budu hledat chladivé stíny arkadických stromů pod kterými se procházela Psyché… 

 

 

 

Black Forest

 


Up on the beginning of 1975, I began slowly to devote to painting again after rather long intermission –instead of oil, I retreated to the small intimate temper. I had no ambition to work publicly - I had even the smallest taste to discus with anyone about my work - it was just important for me, at least for myself to define something from the world of art. I remember this hot summer 75 – I wandered Bohemia country and paint everything what was interesting for me. During my tour I saw in the Tabor town a medieval board painting. I knew them years before, but I suddenly approached their classy style just at this moment. Frequent contrast of black and red - symbolism golden background – it was a strong experience for me. From this – as a nothing - had surfaced Black Forest –  it was a hot July and I thought about love and beauty - Black Forest. I painted it in a mixed media on wood, and later the final version on a fixed wooden board. There are blatantly obvious decorative elements together with the intense search for an abstract shape. Even then I thought that once I make everything on the canvas in a larger format. Yet – I didn’t know that I would be coming back to these origins again and again – didn’t know that I will always seek the cool shadows of the Arcadian trees under which had been walk Psyche ...

 

 

 

 

Miniatury