StpnovoUmuen1985.jpg

Stěpánovo umučení / Stephen martyrdom

olej, plátno / oil, canvas 140 x 250 cm

 

 

 

Měl jsem představu pomalé, vše pronikající bolesti, která je pravděpodobně tou nejskrytější, nevypověditelnou stránkou celé věci. Jako je Abuladzovo Pokání cudným jinotajem o skrytém pronásledování, fungují i jiné kryptogramy o skrytých myšlenkách, skrytém utrpení…  

 

 

I had an idea about slow pervasive pain, which is probably the deepest, non-cancellable aspect of the whole thing. As Abuladze´s Repentance is chaste allegory about hidden persecution - exists also other cryptograms about hidden thoughts, hidden suffering ...