ZdenkahrajenavernisiRaky1877.jpg

Zdenka hraje na vernisáži výstavy Jána Rašky - zámek FORFEST 96

Zdenka playing at the opening of the exhibition Ján Raška - Chateau FORFEST 96