Nadvorku-Maria1848.jpg

Maria / Maria

olej, plátno / oil, canvas 250 x 280 cm

Valtice - zámek / Valtice - Chateau 94

 

 

 

Řešení obrazové plochy u tak rozměrné figurální kompozice by chtělo samozřejmě nedělenou plochu plátna. Zápasím po léta s tímto omezením – ale co dělat, kdo by se potom s tak neskladnými plátny obtěžoval až tady nebudu. Máme zkrátka malé stěhováky, pro malé galerie v malé zemi. K  samotnému tématu a zpracování: je doufám jasné, že jsem nikdy nepočítal s veřejnou zakázkou, chtěl jsem vždy být svobodný od těchto marných věcí, které v Česku téměř vždy dopadají polovičatě. Vždy je to jen nějaký ubohý zlomek autorovy myšlenky, k tomu patřičně “osolený” závistí kolegů. Tak k čemu to všechno?      

 

 

 

The solution of image area with such a large figure compositions I would like to paint with undivided surface of the canvas,of course. I struggled for many years with this restriction - but what to do? Who would then be bothered with such a dimensional canvases  when I will be gone?. We have simply small cars for transport, small galleries in a small country. To this concrete painting and its processing: I hope that it is clear that I never counted the procurement, I always wanted to be free from these futile businesses, which in the Czech Republic almost always turn out half-heartedly. It's always just a wretched fraction of author's ideas, in addition appropriately "salted" by envy of colleagues. So what does all this makes sense?