Dscn12061390.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier 80

_______________________________________

 

Vzpomínám si, jak jsme tenkrát hleděli na tu konformní usoutěženou záplavu kolem nás – netušili jsme, že jednou svobodný, demokratický svět dovede tuto nemoc moderní doby k dokonalosti. Netušili jsme, že byrokracie, na kterou si stěžujeme je, jen závan let budoucích... 

 

I remember how we had looked at the conformal flooding of this "competition time" around us - we did not anticipate that in the near future - once in the democratic world will leads this disease of modern times to the perfection. We had no idea that the bureaucracy to which we complain today is just a whiff of future years...