Dscn60342269.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

____________________________________________________

 

Jsem tam, kde hledáte sebe, ale unikáte si…

I am where you are looking myself, but you are getting away

 

 

Umění a dar proroctví :  závěr jediné opery M.P.Mussorgského Boris Godunov patří uhrančivé árii jurodivého / v ruské tradici se těšili tito duševně vyšinutí lidé zvláštní úctě a respektu / - předpovídá neproniknutelnou temnotu pro nešťastnou ruskou zem. Dílo bylo napsáno na sklonku 19. stol. tedy před revolucí 1905 a 1917. Mussorgského životní dílo zároveň odráží i autorův osud – tato strhující jasnozřivost nemá v operní literatuře obdobu, je to opera, kterou mohu slyšet kdykoliv a jakkoliv často – stále působí na mne nově…

 

Art and the gift of prophecy: finding one's opera Boris Godunov MPMussorgského are evil aria jurodivého / in the Russian tradition enjoyed these mentally deranged people special consideration and respect / - predicts the impenetrable darkness of the ill-fated Russian soil. The work was written in the late 19th century. Thus the Revolution of 1905 and 1917. Mussorgsky's life's work also reflects the author's fate - that has a stunning vision in operatic literature of the period, it's opera, I can hear it whenever and however often - it still looks new to me ...