DSC_0085_10222120.jpg

Někde je ustavičný den / Somewhere is perpetual day

olej, plátno / oil on canvas 140 x 250 cm

 

 

 

Vize přichází vždy neohlášena, vždy znenadání a proto je velmi težké zachytit alespoň část zjevené pravdy. Obsah vizuálních informací je v umění v podstatě nesdělitelný – sto lidí bude mít sto rozdílných vjemů. Stejná myšlenka, stejná vize může být stokrát oděna do sta různých podob – je mně  srdečně líto lidí, kteří tuto prostou skutečnost nechápou. Název obrazu tedy reprezentuje těžko určitelnou ideu, kterou je třeba prozkoumat ze všech stran…

 

 

 

Somewhere is perpetual day

 

 

Vision always comes unannounced, always suddenly and therefore it is very difficult to capture at least part of revealed truth. The content of visual information in the arts is essentially incommunicable - a hundred people will have a hundred different sensations. The same idea, the same vision may be a hundred times dressed in a hundred different forms - is me heartily sorry for people who do not understand this simple fact. Name of this painting thus represents indeterminable idea, which deserves to be explored from all sides ...