Dscn91812590.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

 

 

Žijeme vlastně v těsné blízkosti jedné z unikátních zahrad UNESCO – Podzámecká je v anglickém stylu, častá destinace našich procházek. Za ta léta mne ještě neunavilo sledovat v každém ročním období, každé denní hodině, za každého počasí ad. proměny světla, které zde dává příležitost k nekonečnému studiu přírody. Povznášející blízkost zámecké obrazárny je něco jako bydlet za rohem u Louvre – vybízí k meditacím o proměnách umění přes staletí. Vše už tu opravdu bylo a na nás je, abychom si sami našli tu svoji cestičku k pochopení proč tady jsme…

 

 

We live really close to one of the unique gardens UNESCO - Chateau garden is in the English style, a frequent destination of our walks. Over the years I am not bored to watch it in any season, any time of the day, in all weather changes of light, which gives here an opportunity for endless studying of nature. Uplifting proximity of chateau picture gallery is like to live around the corner nearby the Louvre - encourages to meditation about changes of art over the centuries. Everything was already here and we must ourselves find our path to understanding why we are here ...