Dscn91902202.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

_____________________________________

 

Oblaka jsou bezkonkurenční vynález s nekonečným množstvím variací – podobně jako hudba: Chtěl bych mít jednou tolik času – a sil – abych mohl v trávě studovat škály šedí tak typické pro naše seveřanské podnebí. Je to svého druhu vlastně také koncept…nebo ne?

 

 

Clouds are unprecedented invention with an infinite number of variations - like the music: I would like to have in the future an enough amount of time - and life force - to study in the grass, gray scale so typical of our climate North. It is actually also some kind of concept as well ...isnt it?