DSCN48602031.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

 

 

 

Rovnováha viděné a slyšené reality je rovnováhou vnitřní vize a duchovní stability člověka.        

 

The balance of seen and heard reality is a balance of inner vision and spiritual stability of man.