Dscn50122356.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

__________________________________

 

Rovnováha viděné a slyšené reality je rovnováhou vnitřní vize a duchovní stability člověka.    

The balance of seen and heard reality is a balance of inner vision and spiritual stability of man.