Dscn90901811.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

____________________________________

 

 

 

Tajemné záblesky

Jsou znepokojivě krásné a je zajisté pošetilost o tom psát. A přece – někde v nejzazším koutě zadupané paměti nezadržitelně probleskuje příliv něčeho důvěrně známého…

 

 

 

Mysterious flashes

They are disturbingly beautiful and is surely folly to write about it. And yet - somewhere in the farthest corner of the mind emits unstoppable  tide of of something familiar ...