Jzda autem v LA2078.jpg

Cesty – zahraniční výstavy a pobyty / Journeys - exhibitions and stays abroad 

Los Angeles

 

 

Snímek je z jedoucího auta řízené Danielem / Kessner / - fotila tentokrát myslím Zdenka, protože vpravo je má silueta – byli jsme jako všichni nováčci u vytržení vidět na místě ulice slavného Hollywoodu – mně se tehdy nejvíce zamlouvala informace, že jsou místa v Kalifornii kde prší jen několikrát do roka – horké počasí dělá dobře mému chronickému astmatu. Byla to doba velkých nadějí jak pro nás, tak asi i pro Američany – kulturní Evropa měla stále svůj nymbus tradice vysokého umění. Jak se to zdá dávno…   

 

 

 

It's a snapshot from a moving car driven by Daniel / Kessner / - Zdenka took it this time I think, because by the right corner is my silhouette - we were as all novices in ecstatic mood to see the location of the famous Hollywood streets - I liked mostly information that there are places in California where it rains only a few times a year - the hot weather makes good to my chronic asthma. It was a time of great hope for us and probably for Americans - cultural Europe still had nymbus of its tradition of high art. How long ago it seems ...