Struktura pl2395.jpg

 

 

Viděl jsem v Amsterdamu velkou výstavu Rembrandtových pozdních autoportrétů - jsou plné „špinavých“ barev, které současníkům musely připadat zcela nepřijatelné, a které dnes vnímáme jako strhující zápas o malbu. Neustále mne zajímá to, co by člověk vytvářel i bez pozornosti okolní společnosti – je v tom pravda o něm zbavená příměsí dobových náhledů…

 

 

 

I saw a major exhibition in Amsterdam of late Rembrandt´s self-portraits - are full of "dirty" colors, that were probably for his contemporaries totally unacceptable and that we today see  as a stunning paintings. I am constantly interested about what man  would create without the attention surrounding society - it is a revelation of true about him free from admixture of contemporary views ...