Obrazy s pe1893.jpg

V rozžhaveném vzduchu zmizelo vše kolem mne /

In the white hot air everything around me disappeared 

olej, plátno 140 x 250 cm

oil on canvas 140 x 250 cm

 

 

Myšlenku symbolu jižních krajin, jižního slunce po léta používám jako model proměny. Člověk je tvorem na cestě, je bytostí proměny - odtud takový důraz na rozvíjení již původně řečeného. Spekulativní tendence v umění mně byly vždy cizí, návrat mladých k čistě malířským řešením v posledních letech mne utvrzuje v přesvědčení, že v žilách umění může kolovat skutečná krev, a že je to vždy o tomtéž: člověk stoupá přes všechny pády stále vzhůru - smysl má jen toto pozitivní poselství…

 

 

 

In the white hot air everything around me disappeared 

 

 

The idea of the symbol of southern landscapes, of southern sun interests me for many years - using as a model of transformation. Man is a creature on the road, is creature of changes - that is why such an emphasis on original intention. Speculative tendencies in the arts have always been foreign to me, a return to a pure painting solutions in today art confirms me that in the veins of the  art can circulate real blood of inspiration, and it's always about same thing: a man rises through all the crashes still awake - the sense have only this positive message…