Zahradn2268.jpg

 

 

Mé obrazy jsou snad vážné – nikdy však tragické. Téma smrti a života je vždy vyvážené pozitivní silou a chcete-li vírou v konečné vítězství života nad smrtí.

 

 

 

My paintings are perhaps serious - but never tragic. The theme of death and life is always balanced by positive forces and faith  in final victory of life over death.